Hakkımızda

BİZ KİMİZ

BUCA BİZİM


'BUCA BİZİM' mottosu ile yerel yönetim olarak ilçemizde yaşayan ve ilçemizin derdini dert edinen tüm paydaşlarımızın katılımı ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ekseninde, Buca halkının karşı karşıya kaldığı sorunlara ortak akılla çözüm üreterek ilçemize aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; birbiri ile bağlantılı 17 amaçla ana sorunun çözümünü hedefleyen, Türkiye dâhil tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ekosistemin sürdürülebilirliğini tehdit eden sorunların çözümüne de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bir tarafta hızla artan nüfus olgusu diğer tarafta ise tükenmekte olan doğal kaynakların varlığı insanlık için yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, yoksulluğu ortadan kaldırmak, ilçemizden başlayarak ülkemizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Biz de bu eylem çağrısını destekliyoruz!

SORUNA EN İYİ ÇÖZÜMÜ SORUNU YAŞAYAN ÜRETİR


Buca Gönüllü Katılım Platformu'nda ortak akılla fikir üretimini teşvik için çalışırız. Her türlü yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlarda toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için ortak aklın gücüne inanırız. Yenilikçi toplumsal düşünceler, yöntemler ve projeler geliştiren; bunların hayata geçmesi için çaba sarf eden birey, grup ve kurumları bir araya getirir işlerini kolaylaştırırız.

ORTAK AKLINIZA TALİBİZ

BUCA`DA EKOSİSTEMİ DİRENÇLİ HALE GETİRMEK İÇİN;
Buca'daki tüm canlılar ile bu canlıların etrafındaki cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerinden meydana gelen, süreklilik arz eden bir ekolojik sistemi korumak, zarar vermemek, sürdürülebilir kılmak için çalışırız. Böylece küresel ölçekte var olan düzenin sürdürülebilirliği bilincinin oluşmasına katkı sağlarız.

BUCA'DA DAHA İYİ BİR YAŞAM İSTEYEN HERKES PAYDAŞIMIZDIR


Gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ulusal ve uluslararası fikir ortaklıkları için ; vatandaşlar, sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler,akademisyenler, eğitmenler, kamu kurumları, finans kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin YENİLİKÇİ HİZMETLERİMİZE ve SÜREÇLERİMİZE katılımlarını arttırmak için ulaşılabilir ve kolaylaştırıcı olma sözü veriyoruz.

GÖNÜLLÜ KATILIM PLATFORMU (GKP)

Belediye hizmet tasarımlarına kent paydaşlarının katılımını, gönüllü yurttaşların uygulama süreçlerine katılımına olanak sağlayan, yerel demokratik yönetişim aracımız olan dijital bir platformdur.

Gönüllü Katılım Platformu, YÖNETİŞİM odaklı dönüşümcü liderler yerel yönetimlerde kent paydaşlarının süreç içinde kapasitelerini geliştirecek ve HİZMET ALANLAR İLE HİZMETİ TASARLAYANLARI buluşturacak bir kolektif akıl platformudur. Çalışmaları Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik & İnovasyon Merkezi bünyesinde yürütülen, yerel yönetim SKA çalışma grupları ile Gönüllüler arasında köprü niteliğinde farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı, kamusal fayda odaklı çalışan 'BucaBizim' mottosu ile hareket eden yurttaşların yer aldığı bir dijital bir platformdur. Aynı amaçlarla dünyayı daha iyi hale getirmek isteyenlerin bir araya gelmesine, işbirlikleri geliştirmesine, kişisel ve kurumsal kapasitelerini güçlendirecek tüm kaynakların ortaklaştırıldığı sinerjiden beslenen Buca'nın sorunlarına çözümler üretilecek, uygulanacak ve sonuçları izlenecek dijital ve fiziki bir platformdur.

NEDEN KATILMALISINIZ? ELEŞTİRİLERE KARNIMIZ TOK! GELECEĞİNİZDE SÖZ HAKKINIZ OLSUN İSTİYORSANIZ KATILMALISINIZ!

Yerel Kalkınma planlamasında söz hakkınızı kullanmak için, - Kamusal hizmetleri bürokratlar, politika yapıcılar, akademisyenler ile birlikte tasarlamak için, - Sosyo- ekonomik- kültürel sorunlara yenilikçi kolektif çözümler üretmek, çözüme katkı koymak için katılmalısınız.

NASIL GÖNÜLLÜMÜZ OLABİLİRSİNİZ?

Aday gönüllümüz olmak için başvuru formu doldurun ve olası katkınızı bize bildirin. Tanışmak için davetimize gelin, ön bilgilendirme toplantılarımıza katılın, mentorlerimizle tanışın, gönüllülük süreçlerimizi anlatalım. Gönüllü Oryantasyon eğitimlerimizi alın: Buca Belediyesi ve hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi Gönüllü katılıma uygun alanların/çalışma gruplarının tanıtılması Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bilgilendirilmesi Değişim projesi hazırlama atölyesi Takım çalışması eğitimi Gönüllülük sözleşmesini imzalayın ve resmi gönüllümüz olun.

METODOLOJİMİZ;

Tüm GKP ekipleri;

-Her GKP ekibi Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon merkezinden kolaylaştırıcı bir danışmanla çalışır.

-Kendi seçtiği bir ekip ismi kullanır.

-Her ekip 1 danışman/ kolaylaştırıcı, 1 koordinatör, 1 raportör ve ekip üyelerinden oluşur. Her ekip ilk toplantısında çoğunluk oylaması ile adaylar arasından 1 koordinatör, 1 raportör seçer.

-Çalışma sistematiği; en az ayda 2 kez olmak üzere ekip üyelerinin birlikte karar vereceği gün, yer ve saatlerde gerçekleşir.

-GKP ekipleri proje bazlı çalışır.

SİZE KOLAYLAŞTIRICI OLMA SÖZÜ VERİYORUZ!

Vatandaşlar, sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, akademisyenler, eğitmenler, kamu kurumları, finans kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yenilikçi hizmetlerimize ve süreçlerimize katılımlarını arttırmak için ulaşılabilir ve kolaylaştırıcı olma sözü veriyoruz.

ARKA PLANDA SİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİZ DE ÇALIŞIYOR OLACAĞIZ

Sosyal girişimcilik çalışma gruplarının kurulması Sosyal girişimcilik çalışma gruplarının kapasitelerinin artırılması İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması için kurumsal kapasitemizi güçlendirmek ve yeni işbirlikleri kurmak için çalışıyor olacağız.

Buca Gönüllü
GKP Sunum
16.11.2023 08:53:17
Gönüllü olun, Fikirlerinizi paylaşın!
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirelim
Panele Git